Landsforeningen af VæreSteder

Værestedsstafet

Landsdækkende gå-stafet

I kan nu være med i en landsdækkende gå-stafet konkurrence mod andre væresteder og sociale tilbud, som er medlem af LVS.

Som et alternativt til de mange aktiviteter LVS og sport for LIVET normalt afvikler i løbet af året, har vi udtænkt en ny aktivitet, der kan afvikles lokalt hos jer, men samtidig som en dyst mod andre væresteder. Meningen er, at I får en god og fællesskabende dag på værestedet og samtidig er en del af et større fællesskab under LVS. Måske sparker det også gang i nye gå-fællesskaber eller genopliver gamle op til vintersæsonen.    

Alt I skal gøre er følgende:

 • Finde en ansvarlig kontaktperson til LVS
 • Vælge én dag i perioden den 16.-27. november, hvor I vil afvikle stafetten
 • Afsætte tidsrummet kl. 10.00-15.00 på jeres valgte dag til stafetten
 • På forhånd udvælge en rute minimum 1 km, som I skal gå så mange gange som muligt på stafet-dagen
 • Samle så mange som muligt fra jeres værested til at være med i stafetten – I er sammen om at gå så mange km som muligt, men I må selvfølgelig gerne dele jer op, så ikke alle er ude at gå på ruten hele tiden
 • Så deltager I en stafet-konkurrence mod andre væresteder fra hele landet

Hvis det lyder spændende så kontakt Nico i LVS på tlf. 6120 8914.

Regler for konkurrencen kort:

 • Man må kun gå eller løbe på ruten
 • Der skal hele tiden være minimum 1 bruger/frivillig/ansat i gang på ruten under hele stafetten
 • Umiddelbart efter stafetten er færdig, skal den ansvarlige kontaktperson sende jeres resultat til LVS
 • I skal sende et holdbillede og et stemningsbillede til LVS på nico@lavs.dk på dagen for jeres stafet. I giver i den forbindelse tilladelse til, at billederne må anvendes af LVS på sociale medier og hjemmeside.

Præmier:

 • Der er præmier til det værested, som går flest km sammenlagt på stafetdagen
 • Der er præmier til det værested, som får flest brugere med til stafetten
 • Der er præmier til det bedste hold- eller stemningsbillede fra dagen

Plakaten omkring værestedernes stafet ER sendt ud til jer til ophængning på værestedet, så hold øje med jeres postkasse.

Vi glæder os til at gå sammen med jer for fællesskabet!