Landsforeningen af VæreSteder

Konstruktive fællesskaber

LVS tilbyder en lang række aktiviteter og projekter, som involverer brugerne på værestederne og styrker fællesskabet imellem dem. Vi afholder også kurser for værestedspersonale og frivillige om ”De små skridts metode”, som er værestedernes metode i det sociale arbejde.

Idræt – sport for LIVET

LVS´ idrætsprogram - sport for LIVET - er med 60 idrætsarrangementer om året det mest omfattende idrætstilbud målrettet socialt udsatte herhjemme såvel som internationalt. Vi uddanner holdledere blandt værestedsbrugere, arrangerer Udsatte Legene og deltager i internationale stævner.

Fortaler for den gode historie

Hver dag arbejder vi på at forbedre vilkårene for socialt udsatte. Det gør vi bl.a. gennem kampagner som "Den gode historie" og "Gi' folk en ekstra chance", holdningsundersøgelser blandt socialt udsatte, årsrapporter og konkrete arrangementer som Ferie Camp, der hvert år samler 1700 socialt udsatte og deres familier til en uges socialt samvær.

Læs mere og tilmeld hold ved at klikke her

Årsrapport for udsatteområdet 2020

 

Hvordan har socialt udsatte oplevet COVID-19-kriseåret? Hvordan vurderer socialt udsatte, at værestederne, kommunale myndigheder, regeringen og Socialministeren har håndteret krisen? Det og en række øvrige temaer giver ”Årsrapport for udsatteområdet 2020” indblik i på baggrund af den hidtil mest omfattende holdningsundersøgelse blandt socialt udsatte.

 

Og vi kan godt afsløre, at de 956 socialt udsatte værestedsbrugere, der har deltaget i holdningsundersøgelsen, generelt har oplevet de forskellige indsatser på baggrund af Covid-19-krisen, overvejende positivt og med øget tillid til de offentlig myndigheder som følge heraf. Særligt værestederne opnår en høj tilfredsheds-score, når det kommer til deres håndtering af Covid-19-krisen.

 

Det er en rigtig god nyhed og helt afgørende vigtigt, at man har tillid til dem, der skal give en hjælpen, hvis socialt udsatte skal blive medspillere i stedet for modspillere. Det er en hel essentiel forudsætning, hvis socialt udsatte skal ”melde sig ind”, udtaler Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder, der indleder årsrapporten med en artikel, hvor han, med afsæt i mere end 30 års erfaring på udsatteområdet, reflekterer over året 2020 på godt og ondt.

 

Lars Benjaminsen, seniorforsker ved VIVE afrunder årsrapporten med en artikel, hvor han sammenligner resultater fra Landsforeningen af VæreSteders holdningsundersøgelse med Fællesskabsmålingen (Benjaminsen m.fl., 2017) og sætter fokus på respondenternes oplevelse af eksklusion i samfundet og i hverdagslivet. 

 

”Årsrapport for udsatteområdet 2020” kan rekvireres ved henvendelse til Landsforeningen af VæreSteder eller downloades her. 

  

Strikkeprojekt skaber kunst  - og fællesskab

Der er fuld gang i strikningen på 34 væresteder

 

Landsforeningen af VæreSteder etablerer 35 strikke-fællesskaber, hvor socialt udsatte er sammen om at skabe et strik-kunstværk. Grundet et afbud er der stadig plads til ét værested - skal det være jeres?


Kunstværket skal fremstå som et vidnesbyrd om socialt udsattes oplevelser under corona-epidemien, og bliver til i samarbejde med kunstneren Isabel Berglund, der samler deltagernes personlige håndstrik til ét værk, der udstilles på Randers Kunstmuseum.


Skal jeres værested være med?

Det kræver ingen erfaring med at strikke, så alle kan være med. Vi forventer dog, at værestedet finder en tovholder, der kan understøtte strikke-fællesskabet og være kontaktperson mellem værested og os.


Strikke-fællesskaber begynder med en workshop, hvor der introduceres til kunstværket og også aftales en fast ugedag, hvor man mødes for at strikke sammen i et fællesskab. Workshops vil blive afholdt fra uge 8-18 og der tages selvfølgelig hensyn til COVID19-situationen


Hvis dit værested skal deltage i projektet, skal du sende en mail til marika@lavs.dk med følgende oplysninger:

• Navn på værested og kontaktperson samt telefonnummer.
• Antal brugere, der vil deltage i projektet – fortæl gerne om deres strikke-erfaring
• Skriv evt. motivation for deltagelse i projektet


Du er også velkommen til at ringe til Marika på tlf. 2960 4946


Projektet realiseres med tilskud fra Kulturministeriets pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed.

Corona update

Landsforeningen af VæreSteder er under coronakrisen blevet en del af partnerskabet for socialt udsatte voksne under social- og indenrigsministeriet. Landsforeningen af VæreSteders rolle er heri, at servicere ministeriet med information om situationen på væresteder og for værestedsbrugere under coronakrisen.

 

Stævnerne er tilbage - find årskalenderen her

Aktivitetskalenderen for 2021 er nu offentliggjort og de mange idrætsstævner som Landsforeningen af VæreSteder afvikler, er tilbage. Glæd jer blandt andet til DM i Petanque og Udsatte Legene. Alle forholdsregler i forhold til corona-retningslinjer overholder vi naturligvis. Kalenderen kan downloades her    

 

De digitale fællesskaber kører derudaf

For at imødekomme vores opgave i partnerskabet, samt fortsætte de gode erfaringer med digital socialt arbejde er Det Digitale Værested på Facebook stadig fuldt kørende. En gruppe hvori værestedsbrugere fra hele landet mødes og laver aktiviteter ”sammen- hver for sig”.

Læs mere og find gruppen her.

 

Til dig der er leder eller ansat på et værested

Vi har også oprettet en ny netværksgruppe på Facebook for værestedspersonale. Derinde kan du få sparring fra andre ansatte på væresteder i forbindelse med den gradvise åbning af væresteder, samt hvordan I håndterer retningslinjer for sociale tilbud.

Gruppen kan findes på følgende link:
https://www.facebook.com/groups/595305191056651/?source_id=377257192338918